POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES I PRIVACITAT

Associació “La plaça, debats”, com a responsable de la present web i de conformitat amb el que es disposa per la Legislació vigent en Protecció de Dades de Caràcter Personal, el nou Reglament Europeu 679/2016 i la Llei de la Societat d’Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE 34/2002, d’11 de juny) ha posat en pràctica polítiques, mitjans i procediments per a garantir i protegir la privacitat de les dades de caràcter personal dels seus usuaris.

DEURE D’INFORMAR SOBRE EL TRACTAMENT DE DADES A L’AFECTAT INFORMACIÓ ADDICIONAL. RGPD

Responsable del Tractament:

Associació “La plaça, debats”

Carrer de Santa Teresa, 10, 46001, València.

Contacte protecció de dades (DPD): debatsurbansvlc@gmail.com


 

Amb quina finalitat tractem les seues dades personals?


Associació “La plaça, debats” tracta les seues dades amb la finalitat de gestionar la subscripció a la comunitat informativa relativa a activitats que duga a terme aquesta associació relacionades amb les seues activitats.

 

Quant temps conservem les seues dades?


Les dades es conserven mentre no sol·liciten la seua supressió, així com durant el temps necessari per a determinar possibles responsabilitats que es puguen derivar d’aquesta finalitat i del tractament de les dades.

 

Quina és la legitimació per al tractament de les seues dades?


Article 6.1 a) i e) del RGPD 2016/679 UE (consentiment i interés públic); Llei 19/2013, de transparència, accés a la informació i bon govern; Llei 1/2022, de Transparència i Bon Govern de la Comunitat Valenciana

 

Les dades cedides tenen altres persones destinatàries?


Les dades facilitades no se cedeixen a terceres persones, llevat que siguen comunicats a les entitats públiques o privades, a les quals siga necessari o obligatori cedir-los per a poder realitzar la gestió, així com en els supòsits previstos segons llei. Tampoc es transfereixen a tercers països.

 

Quins són els seus drets quan ens facilita les seues dades?


Té dret a obtindre confirmació sobre si la associació “La plaça, debats” s’estan tractant dades personals que el concerneixen, o no.

Pot a accedir a les seues dades personals, així com sol·licitar la rectificació dels quals siguen inexactes o, si és el cas, sol·licitar la seua supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguen necessaris per als fins que van ser recollits.

En determinades circumstàncies pot sol·licitar la limitació del tractament dels seus dona- tos, i en aquest cas únicament els conservem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seua situació particular, pot oposar-se al tractament de les seues dades. En aquests supòsits la associació “La plaça, debats” deixa de tractar els mateixos, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Per a exercitar els seus drets pot formular una sol·licitud davant qualsevol dels punts de registre d’entrada de l’Ajuntament, davant la seu electrònica d’aquest, així com en l’adreça electrònica debatsurbansvlc@gmail.com.