ASSOCIACIÓ

Objectius

Som una associació sense ànim de lucre que té com a principal fi la construcció a València d’un fòrum de pensament crític permanent per a discussió, aprenentatge, investigació i divulgació sobre els problemes i oportunitats que es presenten en l’espai urbà.

Sorgida des de la societat civil i l’activisme crític, aspirem a assegurar que les àrees urbanes es convertisquen en comunitats justes i igualitàries, on es defenguen els drets humans i es promouen accions dirigides a preservar la qualitat i habitabilitat del medi  ambient.

Les trobades (les places) i altres eines de divulgació, proporcionaran informació dels plans, projectes i decisions que afecten la vida i a la salut de la ciutadania, exigint a les administracions públiques la màxima transparència. A partir de l’anàlisi propositiva fomentaran la col·laboració transversal entre entitats, organismes i agents socials relacionats amb els fins de l’associació.

Junta directiva

Òrgan provisional de govern:

President          Joan Olmos Llorens

Secretari           Alberto Rubio Garrido

Tresorera          Blanca Jiménez Garrido

Vocal                  Carles Dolç Soriano

Vocal                  Elena Azcárraga Monzonís

Vocal                  Iñaki Romero Fernández de Larrea

Vocal                  Carolina Juan Nadal

Vocal                  David Estal Herrero

Estatuts

Si vols conéixer els Estatuts de La Plaça (Debats), en tramitació en GVA, pots descarregar-los ací:

Fes-te membre · Fes-te membre · Fes-te membre · Fes-te membre · Fes-te membre · Fes-te membre · Fes-te membre · Fes-te membre · Fes-te membre · Fes-te membre · Fes-te membre · Fes-te membre · Fes-te membre · Fes-te membre · Fes-te membre · Fes-te membre · Fes-te membre · Fes-te membre · Fes-te membre · Fes-te membre · Fes-te membre · Fes-te membre · Fes-te membre · Fes-te membre · Fes-te membre · Fes-te membre · Fes-te membre · Fes-te membre · Fes-te membre · Fes-te membre · Fes-te membre · Fes-te membre · Fes-te membre · Fes-te membre · Fes-te membre · Fes-te membre · Fes-te membre · Fes-te membre · Fes-te membre · Fes-te membre · Fes-te membre ·